Spot Mediation

Voor wie werkt SPOT Mediation?

Het antwoord op de vraag voor wie SPOT Mediation werkt, is: mediation is in te zetten bij elk conflict waarbij twee of meer partijen samen tot een oplossing willen komen zonder naar een rechter te  stappen. Het kan worden ingezet bij:

Voor wie op een eerlijke manier in goed overleg wilt scheiden, is er echtscheidingsmediation. Dit is misschien de meest bekende variant van Mediation.

Het doel is om samen met uw aanstaande ex-partner zorg te dragen voor een goede en eerlijke afwikkeling van uw echtscheiding. Onderdeel van het traject kan zijn het opstellen van een echtscheidingsconvenant, het opzetten van een ouderschapsplan en het maken van een boedelscheiding. SPOT Mediation uit Harderwijk kan u hierbij helpen.

Een echtscheiding zit niemand op te wachten, komt altijd ongelegen en is nooit fijn. Door een ervaren mediator in te zetten weet u zeker dat uw beide belangen op een eerlijke en goede manier behartigd worden. Door in goed overleg met elkaar aan de slag te gaan, komen er constructieve oplossingen en afspraken. Op deze manier kunt u deze nare periode snel achter u laten.

SPOT Mediation helpt u door dit moeilijke proces heen.

Voor wie problemen ervaart in een relatie, biedt SPOT Mediation uit Harderwijk uitkomst. Soms loopt een relatie niet meer soepel en ontstaan er problemen binnen de relatie. Partners maken elkaar verwijten, zoeken hun aandacht buiten de deur of er is sprake van bijkomende problemen als alcoholmisbruik. Het is niet altijd makkelijk om  samen, op een goede manier een oplossing te vinden.

Waarom kiezen voor relatie mediation?

Relatiegesprekken bij SPOT Mediation zijn verhelderend. Het kan prettig zijn om op deze manier de relatie te onderzoeken, maar het kan ook heel direct zijn. Uitdagingen worden zichtbaar en nieuwe mogelijkheden komen aan het licht. Rust vinden en oplossingen zoeken, is het uiteindelijke doel. U leert beter om te gaan met wederzijdse opmerkingen en creëert respect voor elkaar. U krijgt de kans om samen de liefde voor elkaar te voelen en ervaren.

SPOT Mediation uit Harderwijk onderzoekt met beide partners hoe ze met elkaar omgaan en wat dit voor hun leven betekend. SPOT Mediation uit Harderwijk is ervaren en ontdekt waar de relatie niet lekker loopt en komt met heldere en actieve coaching en begeleiding om het probleem aan te pakken.

Neem vandaag nog de proef op de som en vraag een eerste gratis gesprek aan bij een SPOT Mediation

Relatie mediation kan helpen wanneer er twijfels zijn over wel of niet uit elkaar gaan. Voor wie een periodieke onderhoudsbeurt wilt voor zijn relatie, kan relatie mediation ook een goede keuze zijn.

Wanneer blijkt dat het beter is om de relatie te beëindigen, is SPOT Mediation uit Harderwijk er voor jullie om deze lastige beslissing in goede banen te brengen.

Wanneer er binnen een arbeidsrelatie een conflict ontstaat, kan het helpen een ervaren mediator in te zetten. Onder begeleiding van SPOT Mediation uit Harderwijk zoeken jullie samen naar de beste oplossing voor het conflict. Uw mediator is geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

De mediation bestaat uit een aantal gesprekken. Hierin begeleidt SPOT Mediation uit Harderwijk werknemer en werkgever om  tot de kern van het conflict te komen. Beide partijen mogen actief  meedenken over een oplossing. In veel gevallen is er een oplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

Vertrouwelijkheid

Voorafgaand aan de mediation komen er een aantal afspraken over het traject op papier. Deze afspraken komen vervolgens in een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst zal onder andere staan dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk en geheim blijft. Hierin staat ook dat beide partijen zich in zullen zetten om tot een passende oplossing te komen.

Dit betekent dat alle betrokkenen aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de mediationgesprekken besloten is. Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten. Zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.

Vrijwilligheid

Een ander belangrijk aspect van mediation is wederzijdse vrijwilligheid. Een arbeidsmediation kan alleen in gang gezet worden als de werknemer en werkgever het conflict samen op willen lossen. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation.

Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als één van de partijen op enig moment de mediation zou willen beëindigen, dan kan dat. De andere partij moet dit accepteren, ongeacht de reden.

In de beste families kan het voorkomen,  onderlinge ruzie. Meestal komt dit vanzelf weer goed. Maar soms is er extra hulp nodig. En ben je opzoek naar een Mediator voor jullie familieruzie (in Harderwijk) om dit probleem voor nu en altijd eens uit te praten?

Het is niet raar, of verkeerd om een mediator in te zetten wanner jullie er onderling niet meer uitkomen. SPOT Mediation heeft de ervaring, kennis en kunde in huis om jullie weer met elkaar in gesprek te krijgen, de lucht te zuiveren en voor eens en altijd een streep onder het probleem te zetten.

Hoe?
Lees dat hier 

Een conflict met uw buren? Erg vervelend. Daar is een oplossing voor!

SPOT Mediation uit Harderwijk is er voor wie een hoogoplopend conflict heeft met de buren. Een schutting die te hoog is, geluidsoverlast of een andere probleem welke het woongenot ernstig verstoren.

SPOT Mediation uit Harderwijk is de onafhankelijke partij welke bij een eventueel conflict op kan treden als bemiddelaar en gespreksleider. De mediator van SPOT Mediation gaat gezamenlijk met alle betrokken partijen in gesprek. Het doel is om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen.

Gemaakte afspraken worden, wanneer de situatie hier om vraagt, op papier gezet. Indien nodig kunnen deze geborgd worden door een notaris. Dan heeft u een rechtsgeldig document die er voor zorgt dat u elkaar kan en mag houden aan de gemaakte afspraken.

Een conflict met uw buren? Neem dan vandaag nog contact op met SPOT Mediation en kijk wat er voor u mogelijk is!

hoe?

In tegenstelling tot conflictoplossing “boven de partijen (zoals arbitrage, rechtspraak of een bindend advies)”, waarbij een neutrale derde (bijvoorbeeld de rechter of deskundige) over de eventuele uitkomst van het conflict beslist, is er bij bouwmediation sprake van structurele conflictoplossing tussen en door de partijen, waarbij een neutrale derde Spot Mediation uit Harderwijk de partijen bijstaat bij het op gang brengen en afronden van de onderhandelingen.

Typerend voor bouwmediation is dat partijen er zelf  voor kiezen om er gezamenlijk uit te komen en eventueel de relatie in stand te houden en een werkbare situatie te behouden.

Bij bouwmediation blijven beide partijen zelf eigenaar van hun probleem én de oplossing. Er is dus nooit sprake van een winnaar en een verliezer, waarbij per definitie altijd één partij aan het kortste eind trekt, maar beide partijen bereiken een voor elk bevredigende oplossing (win-winsituatie). Dit laatste is het belangrijkste doel van bouwmediation.

SPOT Mediation is  een neutrale procesbegeleider, bewaakt de gemaakte spelregels van het proces en zorgt voor handhaving van de vertrouwelijkheid (geheimhoudingsplicht).

Wanneer Bouwmediation/-bemiddeling via SPOT Mediation?
Niet alle conflictsituaties lenen zich voor bemiddeling bij SPOT Mediation Harderwijk. Allereerst dienen partijen altijd het probleem zelf aan te willen pakken. Komt er geen passende oplossing in zicht dan is elke poging om het conflict via een mediator op te lossen zinvol.

Uiteraard is het van belang zo vroeg mogelijk tot bemiddeling over te gaan, hoewel er ook bemiddelingen plaatsvinden in geschillen die bij het gerechtshof aanhangig zijn (bij zaken in hoger beroep).

Wat?

Bemiddeling via SPOT Mediation is zeker aan te raden als in het kader van goed relatiebeheer behoud van de relatie een zwaarwegende factor is. Daarnaast is bemiddeling waardevol in situaties waarin op korte termijn helderheid is gewenst en in situaties waarin vertrouwelijkheid een rol speelt en de vuile was niet buiten wordt gezet. Als sprake is van een communicatieprobleem tussen partijen en vastgesteld kan worden dat partijen niettemin bereid zijn tot onderhandelen is bemiddeling kansrijk.

In het algemeen kan worden gesteld dat bemiddeling een aantal voordelen kent boven de gebruikelijke manieren van geschilbeslechting

(Klik op het onderwerp waar u meer over wenst te lezen)

SPOT Mediation

Specialismes

SPOT Mediation uit Harderwijk is er voor iedereen die een betaalbare mediator nodig heeft. In de regio is SPOT Mediation één van de goedkoopste!

Door jarenlang te werken als coach, heeft SPOT Mediation veel ervaring opgedaan met bepaalde uitdagingen. Daardoor is SPOT Mediation te Harderwijk gespecialiseerd op meerdere gebieden.


Kinderen

SPOT Mediation uit Harderwijk is er wanneer er belangen van kinderen (0 tot 18 jaar) meespelen. De mediator heeft jarenlange ervaring in de coaching en begeleiding van deze doelgroep. Kinderen weten steeds beter wat ze willen en hebben ook hun eigen stem in de echtscheiding.

Mediation met een extra zorgbehoefte

SPOT Mediation is gespecialiseerd wanneer één van de betrokkenen te maken heeft met, autisme (ASS), PTSS, AD(H)D, narcisme, borderline of hoogsensitiviteit. Door de  jarenlange ervaring met deze uitdagingen, spreekt SPOT Mediation de juiste taal en weet deze te vertalen naar praktische en werkbare oplossingen.

Voor- en nadelen van mediation

SPOT Mediation is helder in wat een traject bij SPOT Mediation voor u kan beteken. Dat kan niet zonder de voor- en nadelen van mediation, in vergelijking met een gerechtelijke procedure, te vertellen.

Enkele voordelen:
 • snelheid Een mediationtraject bestaat meestal uit slechts enkele gesprekken. Daardoor zal dit traject sneller afgerond worden dan een lange, gerechtelijke procedure. Een gerechtelijke procedure kost al snel anderhalf tot twee jaar. Het doel bij een mediation is om binnen drie maanden tot een getekende oplossing te komen. U weet snel waar u aan toe bent.
 • de kosten Deze zijn een stuk lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure. SPOT Mediation is één van de goedkoopste mediators in de regio Harderwijk.
 • eerlijke inspraak Bij mediation heeft u inspraak in de oplossing. Bij een gerechtelijke procedure legt de rechter na lang en duur procederen een beslissing op en heeft u het daar mee te doen.
 • bewaken van de prettige verstandhoudingen Mediation heeft een informeel en prettig karakter. Dit leidt er toe dat de verhoudingen tussen partijen goed kunnen blijven en op een goede manier afgesloten kunnen worden.
 • er is ruimte voor creatieve oplossingen Door te kijken naar de oplossingen kan de mediation bij SPOT Mediation soms verrassende, creatieve oplossingen brengen. Desgewenst kan dit zelfs een bindende oplossing worden.
 • win-win resultaat Hierdoor is er een hogere acceptatiegraad. Immers: er zijn geen verliezers alleen maar winnaars.

Enkele Nadelen:
 • rol mediator De mediator mag geen oplossing afdwingen. Daarmee is het uiteindelijke resultaat helemaal afhankelijk van de houding en inspanning van beide partijen.
 • als de mediation mislukt, is er vaak alsnog een langdurige en kostbare gerechtelijke procedure nodig om het conflict tot een einde te brengen.

Kennismaken is gratis en vrijblijvend!

Niks is zo belangrijk als een goed gevoel hebben bij de mediator en vertrouwen hebben in de geboden diensten. Daarom is een kennismakingsgesprek bij SPOT Mediation ALTIJD gratis en geheel vrijblijvend. In dit gesprek maken we niet alleen kennis met elkaar en bespreken we de casus, maar gaan we ook op zoek naar de haalbaarheid en extra wensen. Pas als het voor alle betrokken partijen goed en passend voelt, starten we de mediation, eerder niet!

Meer weten over uw Mediator, Paul dat leest u hier

SPOT Mediation is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 en 21:00 uur. Bel gerust op: 0341 – 798 573 of stuur een e-mail middels het onderstaande formulier, dan bellen wij jou!


  SPOT Mediation

  SPOT Mediation de Mediator uit Harderwijk, bij Echtscheidingsmediatior, scheiden, familie mediation. Een ervaren Mediator. Werkzaam in de regio:
  Harderwijk, Zeewolde, Dronten, Lelystad, Biddinghuizen, Swifterbant, Almere, Nunspeet, Nijkerk, Ermelo, Putten, Amersfoort, Bunschoten Spakenburg, Soest, Leusden, Hovelaken, Barneveld, Hierden, Elspeet, Uddel, Garderen, Voorthuizen, Hulshorst, ’t Harde, Oldebroek en Elburg

  Uw Mediator is aangesloten bij Quick Mediator