fbpx

Mediation met extra zorg

SPOT Mediation maakt net het verschil bij de mediation waarbij sprake is van een extra zorg vraag of behoefte, een diagnose. Indien één van de betrokkenen te maken heeft met bijvoorbeeld autisme (ASS), PTSS, AD(H)D, narcisme, borderline of hoogsensitiviteit.
SPOT Mediation heeft jarenlange ervaring met deze unieke uitdagingen. Hierdoor kan de mediator met zorg werkbare en praktische oplossingen vinden om het traject tot een goed einde te brengen.

Een ervaren mediator die er zorg voor heeft

Heeft u of de persoon met wie u een mediation traject in wilt gaan autisme (ASS), PTSS, AD(H)D, narcisme, borderline of hoogsensitiviteit? Dan zal dit ook van invloed zijn op het traject bij SPOT Mediation en dat is geen probleem. Om het traject succesvol af te ronden vergt dit specifieke kennis en kunde om de belangen van beide partijen naar volle tevredenheid te kunnen behartigen. SPOT Mediation uit Harderwijk heeft brede ervaring en kennis met deze uitdagingen. Een met zorg uitgestippeld, gepersonaliseerd traject, biedt hierbij houvast.

Mediation Harderwijk

Eigen manier van denken

Iedereen heeft zijn of haar eigen manier van denken en van het verwerken van  informatie. Voor mensen die op dezelfde golflengte zitten is dit geen probleem. Wanneer er sprake is van een uitdaging als autisme (ASS), PTSS, AD(H)D, narcisme, borderline of hoogsensitiviteit, moet hier meer rekening mee worden gehouden. Ieder individu heeft een andere behoefte om gehoord te worden.

De ervaren mediator van SPOT Mediation uit Harderwijk kijkt naar de individuele behoefte van beide partijen en houdt hier rekening mee. Is er behoefte aan meer visuele begeleiding? Duidelijke structuur in de gesprekken en de stappen? Welke maskers hoeven er nu niet opgezet te worden? Hoe zetten we de belangen van beide partijen centraal? Iedereen heeft een andere aanpak nodig en de mediator van SPOT Mediation uit Harderwijk heeft de kennis en kunde in huis om deze signalen te herkennen, bespreekbaar te maken en de mediation hierop aan te passen.

Maar wat als een vermoeden is?

Lang niet altijd is de diagnose ook daadwerkelijk gesteld. Misschien is het een vermoeden die pas aan het licht is gekomen nu het conflict is geëscaleerd of wil de andere partij niet erkennen dat er mogelijk iets speelt.

Dit is echt geen probleem. De ervaren mediator van SPOT Mediation uit Harderwijk herkent veel van deze problemen. En past automatisch de werkwijze hierop aan.

Een narcist bij de mediator

Narcisme tijdens mediation is een ingewikkeld proces. Soms verwijd al dan niet terecht de andere partij van narcistische kenmerken.

Een narcist is er natuurlijk expert in om het juist en gewenste gedrag te vertonen tijdens mediation. Hierdoor kan het verloop van een mediation traject nadelig beïnvloed worden als een mediator hier geen kennis van heeft en niet doorheeft wat er gebeurd. Vaak zijn dit ook de mediation trajecten die mislukken of waarbij één van de partijen een slecht gevoel heeft bij de mediator. Er is meer aan de hand en de mediator heeft niks door.

In de jaren dat Paul nu en praktijk heeft heeft hij veelvuldig te maken gehad met een diverse reeks aan extra uitdagingen zoals ASS en narcisme. Of soms zelfs een combinatie van factoren. Iedereen krijgt tijdens een mediation traject bij SPOT Mediation de aandacht die deze nodig heeft. Welke uitdaging er ook staat, de partijen krijgen gelijke kansen en wegen de belangen even zwaar. Zo mag iedereen zichzelf zijn in een mediation traject en wordt je niet zomaar ondergesneeuwd.

Kind met autisme (ASS), PTSS, AD(H)D, borderline of hoogsensitiviteit?

Het kan voorkomen dat een kind van ouders die een conflict hebben een diagnose heeft en toch betrokken mag worden bij de mediation. Dat is bij SPOT Mediation geen probleem. Hier is extra ruimte en ruime kennis voor aanwezig. De ervaren mediator spreekt de taal van het kind en zorgt dat deze gehoord mag worden in het proces. Wanneer er individuele begeleiding bij de echtscheiding nodig is, kan de mediator hiervoor zorgen.

Zeggen wat we doen, en doen wat we beloven. 

Waar mogelijk wordt een duidelijke structuur geboden waarbij de concrete stappen worden uitgelegd. Op deze manier wordt het proces voorspelbaar gehouden.  De aandacht is er niet alleen voor de partner met een eventuele uitdaging, maar ook voor de partij zonder deze uitdaging. Beide partijen kunnen zichzelf zijn in het mediation traject bij SPOT Mediation.

Een gesprek moet fijn blijven. 

Een gesprek moet voor beide partijen als prettig en constructief worden ervaren. Dit kan, bijvoorbeeld, door gesprekken in te korten, pauzes in te lassen of door gesprekken te verdelen over meerdere afspraken. Er wordt hierbij rekening gehouden met de wensen van beide partijen. Mediation heeft als doel er samen uit te komen. Concrete afspraken kunnen gemaakt worden door rekening te houden met elkaars behoeftes en manier van denken.

Extra ondersteuning en hulpverleners

Wanneer het nodig blijkt en beide partijen het hier mee eens zijn, mogen hulpverleners of een ondersteuner aansluiten in het gesprek. Deze hulpverlener of begeleider tekent een geheimhoudingsverklaring en heeft geen zeggenschap over de inhoud, maar mag het proces en de belangen van de cliënt bewaren. Belangrijk is dat beide partijen zich gehoord voelen in de mediation en er gewerkt wordt aan constructieve oplossingen.

Kennismaken is gratis en vrijblijvend!

Niks is zo belangrijk als een goed gevoel hebben bij de mediator en vertrouwen hebben in de geboden diensten. Daarom is een kennismakingsgesprek bij SPOT Mediation ALTIJD gratis en geheel vrijblijvend. In dit gesprek maken we niet alleen kennis met elkaar en bespreken we  ook wat we voor elkaar kunnen betekenen, maar gaan we ook op zoek naar de haalbaarheid en eventuele extra wensen en behoeftes. Pas als het voor alle betrokken partijen goed en passend voelt, starten we de mediation, eerder niet!

Meer weten over jullie Mediator, Paul dat leest u hier

SPOT Mediation is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 en 21:00 uur. Bel gerust op: 0341 – 798 573 of stuur een e-mail middels het onderstaande formulier, dan bellen wij jou!

    Ga naar WhatsApp
    1
    Direct persoonlijk contact?
    WhatsApp met SPOTMediation
    Niks is zo belangrijk als direct en persoonlijk contact. Neem daarom direct via WhatsApp contact op met uw Mediator Paul Middendorp