fbpx

Klachtenregelement

SPOT Mediation hecht heel veel waarde aan de kwaliteit van de geboden dienstverlening en aan goede relaties. Het doel is uiteraard tevreden cliënten en succesvolle mediation.

Hoewel SPOT Mediation resultaatgericht werkt en haalbare doelen stelt, kunnen resultaten niet worden gegarandeerd. SPOT Mediation is nimmer aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen vanuit de mediation. Partijen maken onderling, op eigen verantwoordelijkheid, onderling beslissingen. Dit geldt ook voor eventuele opgelopen schade of letsel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de SPOT Mediation.

Klachten tijdens de mediation:

Ontzettend vervelen dat tijdens de mediation een klacht is ontstaan waar iets aan moet gebeuren. Wellicht ben jij of zijn jullie als opdrachtgever onverhoopt niet geheel tevreden over de werkwijze of dienstverlening van SPOT Mediation, laat dit zo spoedig mogelijk weten maar wel tijdens het mediation traject. Dit kan door tijdens een afspraak het probleem naar voren te brengen of gewoon even de mediator te bellen. Op deze manier kunnen we op tijd een passende oplossing zoeken.
Mocht dit niet afdoende geholpen hebben kan je een officiële klacht indienen middels de klachtenprocedure zoals hieronder omschreven.

Klachten na afronding mediation:

Het is belangrijk dat eventuele onvrede tijdens het mediation traject worden geuit zodat we hier nog een passende en adequate oplossing voor kunnen vinden. Wanneer het mediation traject gesloten is kunnen zaken niet meer aangepast worden en dat is natuurlijk niet de bedoeling als jullie niet tevreden zouden zijn.

Klachten en of opmerkingen na het beëindigen van een mediaton traject worden uiteraard in behandeling genomen.

Klachtenprocedure:

Wanneer je een officiële klacht over het verloop van de mediation wil indienen tijdens of na de mediation verzoeken we je de volgende stappen te volgen:

– Dien een klacht altijd schriftelijk in. Je mag deze richten richten aan Paul Middendorp, eigenaar van SPOT Mediation. stuur hiervoor een e-mail naar info@spotmediation.nl. Of verstuur je klacht via de post.

– Omschrijf duidelijk je klacht en onderbouw deze volledig. Heb je extern advies gekregen vermeld dit dan ook bij dit schrijven. Zorg dat de klacht feitelijk en juist onderbouwd is. Kom met voorbeelden en feitelijkheden. Soms zijn zaken juridisch niet mogelijk die je wel graag zou willen.

Na ontvangst van de klacht ontvang je binnen 96 uur een eerste reactie op je klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.

Is de klacht voldoende onderbouwd en duidelijk dan nodigen we je altijd uit  voor een inhoudelijk fysiek gesprek in Harderwijk waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze SPOT Mediation de klacht kan verhelpen. Dit is nooit een online gesprek of uitsluitend per bijvoorbeeld e-mail. We streven er naar om dit fysieke gesprek binnen 3 weken plaats te laten vinden. Dit gesprek zou gaan over de klacht en niet over de inhoud van de mediation.

Het doel van dit gesprek is om te kijken of we samen, direct een passende oplossing kunnen vinden met als doel is altijd om het traject tevreden af te sluiten.
Zonder dit fysieke gesprek kan een klacht niet verder in behandeling worden genomen.

Mocht dit gesprek nog niet het gewenste resultaat hebben dan zal SPOT Mediation binnen vier weken met een schriftelijk voorstel voor een oplossing komen.

N.B. 1 Wanneer de klacht gegrond is zijn er aan het klachtgesprek en de klachtenprocedure uiteraard geen (extra) kosten verbonden.

N.B. 2 Staat er nog een factuur open dan dient deze eerst (binnen de betaaltermijn) voldaan te zijn voor de klacht in behandeling genomen zal worden. Dus eventuele betaalplicht van openstaande facturen vervalt niet.

N.B. 3 De klachten procedure is niet bedoeld voor klachten wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gemaakte afspraken onderling. De klachtenregeling is echt bedoeld voor klachten over de werkwijze en diensten van SPOT Mediation.

Disclaimer:

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan de teksten geen rechten worden ontleend. Het is verboden om teksten en/of afbeeldingen van deze website over te nemen zonder nadrukkelijke toestemming van Paul Middendorp.

SPOT Mediation garandeert de privacy van de cliënten; alles wat tijdens de sessies wordt verteld, blijft binnen de muren van SPOT Mediation. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Hoewel SPOT Mediation resultaatgericht werkt en haalbare doelen stelt, kunnen resultaten niet worden gegarandeerd. SPOT Mediation is niet aansprakelijk voor wat de cliënt met de gegeven adviezen doet. Dit geldt ook voor eventuele opgelopen schade of letsel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de SPOT Mediation.

De algemene voorwaarden van SPOT Mediation kunt u hier lezen

Ga naar WhatsApp
1
Direct persoonlijk contact?
WhatsApp met SPOTMediation
Niks is zo belangrijk als direct en persoonlijk contact. Neem daarom direct via WhatsApp contact op met uw Mediator Paul Middendorp